robotyka

Automatyka przemysłowa nieustannie się rozwija, co prowadzi do wdrażania coraz to nowszych i innowacyjnych rozwiązań, między innymi w zakresie procesów produkcyjnych. Jednym z nich jest robotyka. Dzięki robotyce właśnie wszystkie czynności wykonywane są przez precyzyjne roboty przemysłowe. Jak dokładnie wygląda ten proces i kiedy się go stosuje? Na czym polega budowa stanowisk zrobotyzowanych?

Charakterystyka robotyki

Jednym z największych wyzwań współczesnego przemysłu jest minimalizacja czasu, jaki zajmuje w wytwarzaniu dóbr. Rozwiązaniem problemu stała się automatyzacja produkcji, która nie byłaby możliwa, gdyby nie robotyka. Roboty przemysłowe coraz częściej wykorzystywane są także w pracy monotonnej, ciężkiej i niebezpiecznej dla człowieka. Wspomniana automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych w firmie najbardziej sprawdza się tam, gdzie wymagana jest precyzja, niezawodność, prędkość, a także powtarzalność przy zachowaniu najwyższych standardów. Ponadto, roboty przemysłowe wyposażone są w systemy wizyjne, czujniki, a także lasery skanujące.

Robotyzacja procesów na produkcji

Co to oznacza? Robotyzacja procesów na produkcji to przede wszystkim o wiele większa wydajność pracy danego zakładu. Maszyny są w stanie pracować o wiele wydajniej niż ludzie, którzy np. w wyniku zmęczenia ryzykują stratami materiałowymi. Każdemu przedsiębiorstwu zależy na jak najwyższej jakości wytwarzanych dóbr, ponieważ wiąże się to z większymi zyskami. A większe zyski to z kolei nowe inwestycje i rozwój zwiększający konkurencyjność.

 

Projekt stanowisk zautomatyzowanych

Dobrze przemyślana budowa stanowisk zrobotyzowanych musi składać się z urządzeń mechanicznych, na których czele stoi wielofunkcyjny robot przemysłowy. Oprócz niego niezbędne są taśmociągi, podajniki oraz stanowiska kontrolne przeznaczone dla operatora, który swobodnie będzie mógł wprowadzić program pracy dla robota wraz z monitorowaniem jej przebiegu. Budowa stanowisk zrobotyzowanych może być przeprowadzona dla wielu branż i na różnym etapie procesów przemysłowych. Przykładowo mogą wyręczać ludzi w tworzeniu pojedynczych komponentów, a także w czynnościach manualnych takich jak pakowanie, taśmowanie czy paletyzowanie.

Zalety robotyzacji i automatyzacji procesów

Wspomniana robotyzacja linii produkcyjnych polega na dobraniu urządzeń, a także sposobu ich sterowania i programowania pracy. Dzięki temu mogą one wykonywać taką samą pracę, którą wykonywali ludzie na tym samym stanowisku, jednak o wiele szybciej i dokładniej, unikając usterek i niedociągnięć. Głównymi zaletami jest usprawnienie i optymalizacja produkcji, która wiąże się finalnie też ze zmniejszeniem kosztów. Ponadto, zaawansowane systemy umożliwiają też również integrację z systemami wizyjnymi których zadaniem może być zarówno kontrola procesowa oraz wskazywanie koordynatów pozycji dla robota przemysłowego.

Formularz

kontaktowy

hCaptcha