certyfikacja maszyn i urządzeń

Firma Anlap specjalizuje się w dostarczaniu różnego rodzaju rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej oraz budowy maszyn czy linii produkcyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako producenci maszyn i innych rozwiązań odpowiadamy też za ich certyfikację.

Czym jest certyfikacja maszyn i urządzeń?

Proces oceny zgodności parametrów produktu z wymogami określonymi w unijnych dyrektywach to certyfikacja CE. Przejście całego procesu jest wręcz niezbędne, by wyrób mógł uzyskać znak CE. Dopiero wtedy może on zostać dopuszczony do obrotu, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Proces certyfikacji maszyn i urządzeń obejmuje między innymi rzetelne badanie wyrobu, sporządzenie stosowanej dokumentacji i deklaracji zgodności, a także prawidłowe oznakowanie wyrobu znakiem CE. Warto podkreślić, że oznaczenie to jest zapewnieniem, że dana maszyna przeszła odpowiednie analizy i spełnia wymogi bezpieczeństwa na każdym etapie użytkowania.

Modernizacja istniejących maszyn

Jak wiadomo, w niektórych przedsiębiorstwach wiele maszyn i urządzeń jest importowanych z poza obszaru Unii Europejskiej. Oznacza to, że są one montowane w liniach technologicznych i mimo, iż są to często nowe urządzenia, wymagają modernizacji, by mogły zostać dopuszczone do użytkowania w produkcji. Maszyny i urządzenia wyprodukowane przed 1 stycznia 2003r. i użytkowane po 1 stycznia 2006r. mogą zostać dostosowane, natomiast wszystkie, które powstały w późniejszym czasie, muszą przejść certyfikację i posiadać znak CE.

Deklaracja zgodności

Na podstawie oznakowania maszyn i urządzeń znakiem CE, wystawiana jest deklaracja zgodności WE, która stanowi zwieńczenie całego procesu certyfikacji i jednocześnie jest obowiązkowym dokumentem pozwalającym dopuścić maszynę do sprzedaży i użytkowania.

Formularz

kontaktowy

hCaptcha